LONTAR PANCASILA


Sesanti Bhinneka Tunggal Ikan Tan Hana Dharma Mangrwa

Hong Wilaheng Awignam Astu Namas Sidham

Luputo Salah an Sandhi

Luputo Dendane Tawang-Towang Jagat Dewa Bathara

Hyang Jagat Pramuditya Buwana Langgeng

YAJNA BAHU JNANAM PARAMA BYUDARAM

YAM NUSANTARAM MADYA SUTATMA BAWAT

TANTULAR MAHARSI TASMAY NAMO JNAMA NAMO NUDAYA

TUNGGAL BHINEKAM KAWI BUDAYAH

YATA CAMUDRA JIMAHAN YATA CA HIMAWAN GIRI

UBAHU RATNA NIDI KYA KAHU

TATHA UCIADE TUNGGAL BHINEKAM

IKYAM AKIANAM CIWIADE
Artinya

Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa

Yang berhasil menyatukan Nusantara, di bawah Maha patih Gajah Mada

Adalah hasil karya Tantular Maha Rsi

Sedalam-dalam lautan, setinggi-tingginya gunung dan sebanyak-banyaknya emas permata,

Bhinneka Tunggal Ika Tan hana Dharma Mangrwa lebih hebat dari semua itu.

Bila mana orang mempelajari Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa

Orang itu akan mengetahui rahasia jagad raya.

Bilamana Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa

Dipakai oleh raja, kawula dan rakyatnya

Maka negara itu akan adil makmur gemah ripah loh jinawi.

BAHASA NAGARINYA

HANA SIRA MAHARSI TANHANA KAPINING NIRA

KINATWANGANING NUSWANTARA BHAGAWAN TANTULAR NARANIRA

APAYAPAN AJI BHINEKA TUNGGAL IKA TANHANA DHARMA MANGRWA

SANGKANING BUDHI SANG KAWI

KADI ANGGALING TAKSIH LAWAN GUNUNG AN KALIAN MAS MANIK SARWA MULYA

MANGKANATA SAKWENIKENG AJI

PANCA MAHA KARYA GINAWI NIRA

ANTA SAKANING UTAMA RASA MAKADIRA MANUSYA JAGAT

GONENG KOTAMAN RIDUNYAN

SIRA NITYA BANAKOPAJIWANA SANGKAWIWARA

KADI ANGGANING SANG PRABU SUJANWA

BINAKOPA JIWANANING ADWA ANGUSIR WIBAWA

(Dari Brahmaraja XI di publikasikan oleh Ndik Ponggok Blitar, Keturunan Majapahit Trah Arya Ponorogo)